تا ۷ روز عودت وجه و تضمین قیمت

در سرور های اختصاصی مهدی هاست

هاست لینوکس سی پنل ایران 500 مگابایت

هاست سی پنل ایران 500 مگابایت

فضا 500 مگابایت

ترافیک ماهانه 5 گیگابایت

هارد پرسرعت

وب سرور NginX Apache

کنترل پنل محبوب cPanel

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست لینوکس سی پنل ایران 1 گیگابایت

هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت

فضا 1 گیگابایت

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت

هارد پرسرعت

وب سرور NginX Apache

کنترل پنل محبوب cPanel

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست لینوکس سی پنل ایران 2 گیگابایت

هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت

فضا 2 گیگابایت

ترافیک ماهانه 50 گیگابایت

هارد پرسرعت

وب سرور NginX Apache

کنترل پنل محبوب cPanel

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست لینوکس سی پنل ایران 5 گیگابایت

هاست سی پنل ایران 5 گیگابایت

فضا 5 گیگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

هارد پرسرعت

وب سرور NginX Apache

کنترل پنل محبوب cPanel

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست لینوکس سی پنل ایران 10 گیگابایت

هاست سی پنل ایران 10 گیگابایت

فضا 10 گیگابایت

ترافیک ماهانه 200 گیگابایت

هارد پرسرعت

وب سرور NginX Apache

کنترل پنل محبوب cPanel

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند