تا ۷ روز عودت وجه و تضمین قیمت

در سرور های اختصاصی مهدی هاست

هاست ویندوز پلسک ایران 500 مگابایت

هاست ویندوز پلسک ایران500 مگابایت

فضا 500مگابایت

ترافیک نامحدود

هارد پرسرعت

کنترل پنل محبوب Plesk

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست ویندوز پلسک ایران 1 گیگابایت

هاست ویندوز پلسک ایران 1 گیگابایت

فضا 1 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هارد پرسرعت

کنترل پنل محبوب Plesk

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست ویندوز پلسک ایران 2 گیگابایت

هاست ویندوز پلسک ایران 2 گیگابایت

فضا 2 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هارد پرسرعت

کنترل پنل محبوب Plesk

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست ویندوز پلسک ایران 5 گیگابایت

هاست ویندوز پلسک ایران 5 گیگابایت

فضا 5 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هارد پرسرعت

کنترل پنل محبوب Plesk

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست ویندوز پلسک ایران 10 گیگابایت

هاست ویندوز پلسک ایران 10 گیگابایت

فضا 10 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هارد پرسرعت

کنترل پنل محبوب Plesk

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند

هاست ویندوز پلسک ایران 20 گیگابایت

هاست ویندوز پلسک ایران 20 گیگابایت

فضا 20 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هارد پرسرعت

کنترل پنل محبوب Plesk

دیتاسنتر ایران

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند